Thiết kế, Sản xuất các loại Cẩu trục, Cổng trục và các thiết bị nâng hạ…