Chúng tôi đã đầu tư các công trình theo hình thức BOO:

  • Hệ thống vận chuyển than cho Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê – 2,1 triệu tấn/năm
  • Hệ thống vận chuyển Than cho Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương